هیئت تکـــــوانــدوی شهرستان مـــــاهـــنشان
هیئت تکـــــوانــدوی شهرستان مـــــاهـــنشان

TAEKWONDO
منوي اصلي
صفحه اصلي
پروفايل مدير
عناوين وبلاگ
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيكي

درباره وبلاگ
من با اینکار خواستم یه ذره از زحمات استادانم( آقایان مهدی علی محمدی و محمد ملکی)را جبران کنم
آرشيو
بهمن 1391
نويسندگان
علیرضا فرضی
کد هاي جاوا

ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 21
بازدید دیروز : 14
بازدید هفته : 46
بازدید ماه : 95
بازدید کل : 74939
تعداد مطالب : 11
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1اسامی تکنیک های فرم - سام جانگ تا پال جانگ  <-PostCategory-> 

اسامی تکنیک های فرم - سام جانگ تا پال جانگ

رديف

نام تكنيك (نشست)

ترجمه

1

چاريوت سوگي

حالت خبردار در تكواندو

2

چونبي سوگي

حالت آماده باش در تكواندو

3

ناران هي سوگي

نشست موازي پاها به اندازه عرض شانه فاصل و موازي

4

آپ كوبي سوگي

نشست تكيه به جلو 70% وزن بدن پاي جلو30% پاي عقب

5

دويت كوبي سوگي

نشست تكيه به عقب70% وزن بدن پاي عقب30% پاي جلو

6

بوم سوگي

نشست ببري 95% وزن پاي عقب 5% پاي جلو

7

جوجوم سوگي

نشست سواركاري وزن بدن به صورت مساوي بين دو پا تقشيم مي شود

8

ناران هي سوگي (سوگي)

نشست قائمه پا

9

كوآ سوگي

نشست ضربدري پا

10

آپ سوگي

نشست قدم زني معمولي

11

هكتاري سوگي

نشست مرغ ماهيخوار

اسامي فرم ها

رديف

نام فرم

ترجمه

1

تگوك ايل جانگ

فرم شماره 1

2

تگوك اي جانگ

فرم شماره2

3

تگوك سام جانگ

فرم شماره 3

4

تگوك سا جانگ

فرم شماره 4

5

تگوك او جانگ

فرم شماره 5

6

تگوك يوك جانگ

فرم شماره 6

7

تگوك چيل جانگ

فرم شماره 7

8

تگوك پال جانگ

فرم شماره 8

اسامي ضربات دست و نشستها در تكواندو

فرم اول تگوك ايلجانگ

رديف

نام نشست

حركت دست

1

آپ سوگي

آراه ماكي

2

آپ سوگي

مومتنگ جيروگي

3

آپ كوبي سوگي

آراه ماكي مومتنگ جيروگي

4

آپ سوگي

مومتنگ ماكي

5

آپ سوگي

الگول ماكي

فرم شماره دوم تگوك اي جانگ

1

آپ سوگي

آراه ماكي

2

آپ كوبي سوگي

مومتنگ جيروگي

3

آپ كوبي سوگي

الگول جيروگي

فرم شماره سوم تگوك سام جانگ

1

آپ سوگي

آراه ماكي

2

آپ كوبي سوگي

دوبان مومتنگ جيروگي

3

آپ سوگي

سونال موك چگي

4

دويت كوبي سوگي

هان سونال بكت مومتنگ ماكي

5

آپ سوگي

آراه ماكي مومتنگ جيروگي

فرم شماره چهارم تگوك سا جانگ

1

دويت كوبي سوگي

سونال مومتنگ ماكي

2

آپ كوبي سوگي

پيون سون كوت سو مومتنگ جيروگي

3

آپ كوبي سوگي

بيتورو سونال موك چگي

4

دويت كوبي سوگي

بكت پالموك مومتنگ ماكي

5

دويت كوبي سوگي

مومتنگ ماكي

6

آپ كوبي سوگي

دان جوموك الگول آپ چگي

7

آپ كوبي سوگي

مومتنگ ماكي دوبان مومتنگ جيروگي

فرم شماره پنجم تگوك سا جانگ

1

آپ  كوبي سوگي

آراه ماكي

2

پيون هي سوگي

مه جوموك پاكاد نريو چگي

3

آپ كوبي سوگي

مومتنگ ماكي دان جوموك الگول آپ چگي

4

دويت كوبي سوگي

هان سونال مومتنگ ماكي

5

آپ كوبي سوگي

پالكوب دوليو چگي

6

آپ كوبي سوگي

آراه ماكي مومتنگ ماكي

7

آپ كوبي سوگي

الگول ماكي

8

آپ كوبي سوگي

پالكوب پيو جوك چگي

9

تيو كوآسوگي

دانگ جوموك الگول آپ چگي

فرم شماره ششم تگوك يوك جانگ

1

آپ كوبي سوگي

آراه ماكي

2

دويت كوبي سوگي

بكت پاكاد پالموك مومتنگ ماكي

3

آپ كوبي سوگي

بيتورو سونال الگول ماكي

4

آپ كوبي سوگي

بكت پاكاد پالموك الگول ماكي

5

پيون هي سوگي

هيچيو آراه ماكي

6

آپ كوبي سوگي

باتانگ سون مومتنگ ماكي مومتنگ جيروگي

فرم شماره هفتم تاگوك چيل جانگ

1

بوم سوگي

باتانگ سون مومتنگ ماكي

2

دويت كوبي سوگي

سونال آراه ماكي

3

بوم سوگي

باتانگ سون موتنگ ماكي دانگ جوموك الگول آپ چگي

4

موآسوگي

بو جوموك

5

آپ كوبي سوگي

دوبان گاوي ماكي

6

آپ كوبي سوگي

بكت پاكاد پالموك هيچيو مومتنگ ماكي

7

كوآسوگي

دوبان چيچيو جيروگي

8

آپ كوبي سوگي

آتگورو آراه ماكي

9

آپ سوگي

دانگ جوموك بكت چگي

10

جوجوم سوگي

پالموك پيوجوك چگي

11

جوجوم سوگي

سونال يوپ مومتنگ ماكي

12

جوجوم سوگي

مومتنگ يوپ جيروگي

فرم شماره هشتم پال جانگ

1

دويت كوبي سوگي

گودورو بكت پاكاد پالموك مومتنگ ماكي

2

آپ كوبي سوگي

اوي سونتال ماكي

3

آپ كوبي سوگي

دانگيو توك چگي

4

كوآسوگي

...................................................................................

5

بوم سوگي

گودورو سونال مومتنگ ماكي

6

بوم سوگي

باتانگ سون مومتنگ ماكي

7

دويت كوبي سوگي

گودورو بكت پاكاد پالموك آراه ماكي

8

دويت كوبي سوگي

هان سونال مومتنگ ماكي

9

آپ كوبي سوگي

پالكوب دوليو چگي دانگ جوموك الگول آپ چگي موتنگ جيروگي

 

 

اصول حاكم بر سالنهاي تمرين

هر هنرجوي تكواندو مي بايست 15 اصل را در سالن تمرين رعايت نمايد.

دوجانگ تكواندو مكان مقدس و محترمي است كه مخصوص تمرين تكواندو مي باشد.

 1. موقعه ورود به به باشگاه به پرچم و باشگاه احترام بگذاريد.
 2. بر حسب درجه به هنرجوها و اساتيد احترام بگذاريد.
 3. يونيفرمتان را تميز و مرتب بر تن كنيد و هميشه آنرا آماده تمرين نگهداريد .
 4. تا موقعه اي كه از شما سؤال نشده ساكت باشيد.
 5. در موقعه صحبت كردن با معلمين و اساتيد از جملات احترام آميز استفاده كنيد.
 6. اگر يونيفرم از حالت خارج شد آنرا دور از چشم ديگران  مرتب كنيد.
 7. پس از تمرين 1 دقيقه آرام بنشينيد و دستها را روي زانو بگذاريد و درآرامش و سكوت بمانيد.
 8. پس از آن به پرچم و معلمين و هنرجوها احترام بگذاريد.
 9. آخرين كار قبل از خروج از سالن احترام به پرچم و باشگاه است.
 10. در سالن مجاز به مصرف دخانيات و مشروبات الكلي نيستيد.
 11. موقعه حضور در سالن مواظب باشيد مزاحم  ديگران نشويد.
 12. پس از تمرين نظافت سالن بعهده هنرجوها مي باشد.
 13. هر هنرجو مي بايست بانظم باشد و15 دقيقه قبل از تمرين در سالن حضور داشته باشد.
 14. هنرجو بايد سرمشقي از تلاش و خوبي باشد.
 15. هنرجوي تكواندو مجاز به استفاده از يونيفرم تكواندو خارج از محل تمرين نمي باشد به جزء در مواقع تمرين .

رفتار شاگردان :

1.       شاگرد بايد تشنه درك مسائل تكواندو باشد.

2.       شاگرد بايد ديدگاه صميمانه اي نسبت به تكواندو داشته باشد و اگر سوء تفاهمي پيش بيايد نبايد به بحث با معلمين بپردازد و نبايد بر خلاف مقررات سخني بگويد.

3.       شاگرد بايد با جديت تمام در اشاعه تكواندو ساعي باشد.

4.       شاگرد بايد اهداف دراز مدت در سر داشته باشد و تكواندو را به ديگران بياموزد.

5.       شاگرد باید نمونه خلوص و یک هنرمند تکواندو باشد و دارای روحیه ی ورزشکاری خوبی باشد.

6.       به منظور داشتن روحیه مبارزه ، توسط اساتید آموزشهائی خواهند داشت.

7.       هیچ موقعه شاگرد نباید از استاد خود سرپیچی کند و اگر اتفاق افتاد به شکل منطقی و طبق مقررات با او برخورد خواهد شد.

8.       شاگرد نباید اعتقاد خود را به سالن و معلمین از دست بدهد.

9.       شاگرد نباید از خود راضی بوده و از کارهای خود احساس شعف داشته باشد و تکنیکهای تکواندو نباید برعلیه دیگران بکار رود مگر دلیل کافی وجود داشته باشد .

10.    در هر شرایطی شاگرد باید اصول اخلاقی را بکار برده و نمونه ای از اخلاق و رفتار درست  باشد.

11.    هدف شاگرد پیوستن به سپاه عقل بوده و همیشه نمونه ای از شجاعت و کنترل فکر و جسم باشند.

 

 

اطلاعاتي در مورد تكواندو

 

معني تكواندو: تكواندو هنر چگونه از خود دفاع كردن را به انسان مي آموزد.

هدف تكواندو: ساختن يك انسان متعالي در تمامي جهت ها.

تِ : ) TAE)      لگد زدن ، پريدن ، جهش ،خورد كردن به وسيله پا

كوان: KWON     ضربه زدن ، مشت زدن ، جهش كردن و خورد نمودن به وسيله دست

دو: DO                      راه ، روش ، طريقت

پوم:poom                   عمل

سه:se                        عكس العمل

پومسه: poomse      سبك مبتني بر عملها و عكس العملها كه جهاني شده است .

مركز جهاني تكواندو : مقر جهاني تكواندو كوكيوان در نزديكي شهر سئول كره جنوبي مي باشد.kukiwan

كمربند پوم : (قرمز) به هنرجويان زير15 سال دان تعلق نمي گيرد و كمربند اين هنرجويان از دو نوار قرمز و مشكي تشكيل مي شود اگر قرمز باشند، قرمز بالا و مشكي پايين قرار مي گيرد.

كمربند پوم: (مشكي) به هنرجويان زير15 سال دان تعلق نمي گيرد و كمربند اين هنرجويان از دو نوار قرمز و مشكي تشكيل مي شود اگرمشكي باشند، مشكي بالا وقرمز پايين قرار مي گيرد.

لباس تكواندو (زير كمربند مشكي) زير درجه مشكي يقه لباس سفيد مي باشد.

لباس تكواندو(كمربند مشكي) از درجه مشكي به بالا يقه لباس سياه مي گردد.

اندازه شيهاپ جانگ تكواندو ( تشك تكواندو) اندازه شيهاپ جانگ10*10 مي باشد.

تعداد راندهاي مسابقه تكواندو3 راند 2 دقيقه اي و در صورت تساوي به راند چهارم يا امتيازطلايي مي انجامد.

مسابقات تكواندو داراي 2 نوع اخطار مي باشند كيونگو اخطار0.5 امتياز منفي و كانچوم1 امتياز منفي.

اوزان مسابقات در رده خردسالان، نونهالان ، نوجوانان 10  رده وزني مي باشد و جوانان و بزرگسالان8 رده وزني ميباشد

مسابقات فرم در تكواندو به صورت جهاني از سال2005 انجام مي پذيرد.

تكواندو از 8 تگوك و 9 فرم پومسه تشكيل يافته كه در مجموع داراي17 فرم ميباشد.

تكواندو داراي 10 دان شناخته شده مي باشد .

اوزان المپيك فعلا 4 وزن مي باشد .

در حال حاظر 149 كشور بصورت فعال تكواندو را در سرتاسر جهان تمرين و پيگيري مي نمايند.

امتياز ضربات وارده به تنه 1 امتياز و به صورت داراي2 امتياز مي باشد.

در صورت ناكدان نمودن حريف 1 امتياز مضاعف به هنرجو اجراي تكنيك كننده تعلق ميگيرد.

احترام و انظباط داراي دو اصل ساختاري تكواندو مي باشند كه اعضاء تكواندو موظف به رعايت هستند.

لباس تكواندو سفيد مي باشد و نبايد تجملي و محلي جهت تبليغات باشد و مي بايست داراي اندازه مناسب باشد.

 

 

اسامي حركات و تكنيكهاي تكواندو

 

نام تكنيك

ترجمه

1

جوموك

مشت

2

سون

دست

3

دانگ جوموك

پشت مشت

4

دانگ سون

پشت دست

5

سون نال

تيغه دست

6

سونال دونگ

تيغه خارجي دست

7

موك سون

مچ دست

8

باتانگ سون

كف دست

9

پالكوب

آرنج

10

پالموك

ساعد

11

ميت پالموك

روي ساعد

12

دونگ پالموك

پشت ساعد

13

آن پالموك

قسمت داخلي ساعد

14

بكت پالموك

قسمت خارجي ساعد

15

موك

گردن

16

مهري

پيشاني

17

نيون شيم

قسمت مياني

18

مومتنگ

قسمت وسطي تقسيم بندي بدن

19

آراه

قسمت پاييني تقسيم بندي بدن

20

الگول

قسمت بالاي تقسيم بندي بدن

21

اين جونگ

گودي لب بالاي

22

هوگو

محافظ سينه و شكم

23

نانشيم

كشاله ران قسمت كاپ

24

دراي

ساق پا

25

بال

پا

26

بال دونگ

روي پا

27

بال باداك

كماني پا

28

دويكومچي

پاشنه پا

29

آپ چوك

قسمت جلوي پا (سينه پا )

30

بال نال

تيغه پا

31

موك بال

مچ پا

32

چگي

ضربه شلاقي دست

33

چاگي

ضربه پا

34

جيروگي

ضربه نفوذي

35

چيروگي

ضربه پيچشي و شك دهنده

36

كيوسا

ارشد كلاس

37

كيونگ ره

احترام

38

كوكي

پرچم

39

موروپ

زانو

40

سابونيم

مربي دان3 به پايين

41

كنجانيم

مربي دان3 به بالا

42

تي

كمربند

43

دان يو دوجو

دارنده كمربند مشكي

44

سان گي

پيرآهن

45

هاي

شلوار

46

هانا

يك

47

دوبان

دو ضربه

48

سو

حال عمودي كف دست روبه پايين

49

چي چيو

حالت افقي كف دست رو به بالا

50

پيو جوك

ضربه به هدف

<


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


+ نوشته شده در دو شنبه 23 بهمن 1391برچسب:,ساعت 23:8 توسط علیرضا فرضی |
مطالب پيشين
» گالری عکس
» فرم1تا17
» آموزش حرکات دست از زبان فارسی به کره ای
» اسامی تکنیک های فرم - سام جانگ تا پال جانگ
» طراحي تمرين براي ورزشكاران رشته تكواندو
» اصطلاحات این ورزش رزمی-دفاعی
» تغذیه در ماه مبارک رمضان
» بگذارید مطلبمان را به حدیثی از پیامبر اکرم مزین کنیم.
» تاریخچه تکواندو:
» پست ثابت

پيوندها


گلچین تجارت - ماکو شهر کامپیوتر ردیاب جی پی اس ماشین ارم زوتی z300 صیغه یابی جلو پنجره زوتی درگاه پرداخت

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان هیئت تکـــــوانــد

فال حافظ

جوک و اس ام اس

قالب های نازترین

زیباترین سایت ایرانی

جدید ترین سایت عکس

نازترین عکسهای ایرانی

پيوندهاي روزانه

حواله یوان به چین
خرید از علی اکسپرس
دزدگیر دوچرخه
سفارش طراحی سایت
بهترین سایت خرید فالوور واقعی

 

فال حافظ

جوک و اس ام اس

قالب های نازترین

زیباترین سایت ایرانی

جدید ترین سایت عکس

نازترین عکسهای ایرانی

طراح قالب

Power By:LoxBlog.Com & NazTarin.Com