هیئت تکـــــوانــدوی شهرستان مـــــاهـــنشان
هیئت تکـــــوانــدوی شهرستان مـــــاهـــنشان

TAEKWONDO
منوي اصلي
صفحه اصلي
پروفايل مدير
عناوين وبلاگ
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيكي

درباره وبلاگ
من با اینکار خواستم یه ذره از زحمات استادانم( آقایان مهدی علی محمدی و محمد ملکی)را جبران کنم
آرشيو
بهمن 1391
نويسندگان
علیرضا فرضی
کد هاي جاوا

ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 22
بازدید دیروز : 14
بازدید هفته : 47
بازدید ماه : 96
بازدید کل : 74940
تعداد مطالب : 11
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1تاریخچه تکواندو:  <-PostCategory-> 

:روایتی دیگر

تاریخچه تکواندو:

 

تكواندو ورزشي است كه منشاُ ومبداُشكل گيري آن كشوركره جنوبي (‌ايالت منچوري سابق)‌ ميباشد . اين كشوردرميان كشورهاي چين وژاپن قرارگرفته وازنظر سوق الجيشي داراي موقعيت خاصي بود كه همواره برسرتصاحب آن مابين اين كشورها درگيري شديدصورت ميپذيرفت ومردم كره با حس ميهن پرستي همواره براي استقلال كشورخودباهر وسيله ممكن به دفاع از تجاوز ، تجاوزگران به سرزمين خود مي پرداختند كه يكي از بهترين روشهاي دفاعي آنان استفاده ازفنون تكواندو بودكه درآن برهه اززمان با نامهاي هوارانگ دو –تكيون و…… ناميده مي شد .

پس از اتحادقومهاي مختلف برعليه تجاوزگران وپيروزي آنان درجنگ وتشكيل يك حكومت واحد دركشور نام كشور ازمنچوري بنام كره كه اين نام الهام گرفته شده ازقوم كوريو كه هسته مركزي اتحاد اقوام كره بود گرفته شده بود ،تغيير پيدا نمود. درهمين زمان نيز ورزش رزمي كره بنام تكواندوثبت گرديد( 15 آگوست 1945 ميلادي ) ومسئولان آن ضمن تدوين قوانين ومقررات آموزشي واداري اين ورزش دركره شروع به فعاليت جهت گسترش آن درديگركشورهاي جهان شدند ونتيجه آن پس ازگذشت حدود شصت سال تلاش مستمر،حضورورزش تكواندوبعنوان يك ورزش مدرن امروزي دربزرگترين ميادين ورزشي جهان اعم ازتورنمنت هاي بين المللي – قهرماني قاره اي (آسيا – اقيانوسيه – اروپا – آمريكا – آفريقا )‌ قهرماني جام جهاني – قهرماني جهان (‌ازسال 1973)‌وازسال 2000 نيزبعنوان يك رشته رزمي رسمي وازبزرگترين ومعتبرترين ميادين ورزشي جهان يعني المپيك گرديد كه دراين اولين المپيك (سال 2000) كشور عزيزمان ايران با دوسهميه بازيكن منتخب شده ازسوي فدراسيون جهاني بنام هادي ساعي ومجيد افلاكي وسرمربي تيمهاي ملي حسن ذوالقدري شركت نموده ودروزن پنجم هادي ساعي با تمام مشكلات سياسي واداري موجود كه اثرگذار درنتابج مسابقات بين المللي ميباشدموفق به كسب يك مدال برنز ارزشمندازالمپيك گرديد .

درسال 1349 (مطابق 1970 ميلادي )‌با مطالعاتي كه درسيستم نظامي كشورجهت تقويت وتربيت نيروهاي تخصصي وويژه ارتش انجام گرديد تكواندو با توجه به مهارت خاص فيزيكي وچابكي وكاربردهاي فني آن مورد توجه مسئولان وقت قرار گرفته وبعنوان يك درس اصلي آموزشي نيروهاي ويژه چترباز (‌تيپ نوحه )‌ تعيين گرديد .جهت آموزش آن نيزاساتيد اين ورزش (كيم سورين – كيم يانگ هونگ )‌ازكشوركره دعوت شده واين اساتيد آموزش فشرده وسخت آنرا درپرسنل منتخب نيروهاي مخصوص شروع نمودند كه پس از اتمام اين دوره فارغ التحصيلان آن اساتيدوپيشكسوتان حاضر: استادمحمداسماعيل آذرپاد - استاد داودارجمند – استاد كاظم رضايي – استادسليمان علي نسب – استاد شيراسب واستادان زنده ياد، شادروان حسن زرشكي – شادروان قاسم نقيب زاده – شادروان منصور فكوري وديگر فارغ التحصيلان بودند واز سال 1350 توسط همين اساتيد آموزش آن درباشگاههاي تهران دخانيات – كيان – نيكنام و……… به ميان ورزشكاران علاقه مند به ورزشهاي رزمي برده شد وپس ازحدود بيست وسه سال آموزش وتلاش حاصل آن تعداد كثيري مربي وداور وقهرمان توسط اين اساتيد وشاگردان اوليه وثانويه آنان درسراسركشورميباشد .

فدراسيون تكواندو ازسال 1363 مستقلاً به رياست آقاي سيدمصطفي صفوي تشكيل يافته وپس از تكميل بافت اداري وتشكيلاتي ، بمنظور يكپارچگي در امرآموزش ازيكي از اساتيد كره بنام شين چال كانگ دعوت بعمل آورده ونسبت به برگزاري كلاس آموزش مربيگري رسمي اقدام نمود . اين استاد چندسال نيز رهبري تيمهاي ملي را بعهده گرفت واكنون بعنوان رئيس كميته فني فدراسيون با فدراسيون همكاري مينمايد وهرساله نيز سميناربين المللي هماهنگي مربيان كشور را برگزار وآزمون بين المللي درجات كمربند را برعهده داردكه خدمات اين استاد به تكواندوكاران ايران كاملاً مشهود ميباشد. درسال 1369پس ازآقاي صفوي رياست فدراسيون بعهدة آقاي محمد قمي نماينده محترم مجلس سپرده شدودرسال 1373نيز مجدداً آقاي صفوي برياست فدراسيون رسيده كه بعد ازايشان درسال 1375آقاي مختار كلانتري عهده دار رياست فدراسيون گرديدند كه درتمامي اين دورانها موفقيت هاي بيشماري درتمامي ابعاد بخصوص مسابقات قهرماني بين المللي وتورنمنت هاي معتبر تيم ملي گرديد وازسال 1379 پس ازتغييرات درروش انتصابي رؤساي فدراسيونها وهيئتها درسازمان تربيت بدني وتبديل آن به سيستم انتخابي وتدوين آئين نامه آن ازسال 1379 آقاي سيدمحمدپولادگربا اخذ38 راُي از41 راُي قانوني برياست فدراسيون انتخاب ومشغول به فعاليت گرديده وبا همكاري وبكارگيري اساتيد خوب كشور دربرنامه ريزي هاي صحيح ومورد نياز وبا استفاده ازامكانات وپشتيباني هاي سازمان تربيت بدني در زمينه اخذ مقامهاي قهرماني ونائب قهرماني جهان ومقامهاي مكتسبه درديگر ميادين بين المللي وهمچنين تربيت مربيان وداوران بين المللي جايگاه خاصي را نزدكشورهاي ديگربدست آورده است.

تكواندو درايران درحال حاضر يكي از بهترين ورزشهاي مورد نظر خانواده ها وتمام جامعه گرديده ويكي از ورزشهاي طراز اول سازمان تربيت بدني ازنظراداري وتشكيلاتي فدراسيون وهيئتهاي استانها وازورزشهائي ميباشد كه ازنظر كسب مدالهاي رنگين طلايي ونقره اي وبرنز ازميادين مهم قهرماني جهاني – جام جهاني – تورنمنت هاي بين المللي دررده هاي سني نوجوانان – جوانان بزرگسالان ومقامهاي نخست ونايب قهرماني ورده بندي هاي تيمي درجهان مورد توجه خاص مسئولان ورزشي ومسئولان سياسي كشور ميباشد .

آموزش تكواندو از بدو شروع درايران (‌1350 )‌ تا به امروز مبتني برآخرين اصول وسيستم جهاني بوده ودرطول ساليان با استفاده ازتجارب بين المللي وكشوري هرساله نسبت به بهبود روشهاي آموزشي تلاش نموده است وامروز شاهد آن هستيم كه آخرين متدهاي آموزشي اعم از مربيگري – داوري – مبارزه دركشور مبتني بر اصول انسان سازي متعادل براساس احكام اسلامي آموزش داده ميشود وفدراسيون بعنوان منبع رسمي وقانوني دركشور وهيئتها ي استانها بعنوان نمايندگان فدراسيون كليه امور اين رشته ورزش را تحت پوشش قرار داده اند ووجود همين قوانين ومقررات ورعايت ونظارت برروند حركتي واجرايي آن توسط مسئولان مربوطه حاصلش اخذ تجارب واصلاح وبهبود روشها ميباشد كه نتيجه آن پيروزي قهرمانان ارزشمند تيم هاي ملي درميادين مسابقات مختلف اعم از قهرماني كشوروليگ كشوري وليگ استان – دركليه رده هاي سني وبه اهتزاز درآوردن پرچم وترنم سرود كشورمان دركليه ميادين مسابقات بين المللي ميباشيم واين پيشرفت چنان مورد توجه كشورهاي ديگر قرار گرفته است كه اساتيدي ازكشوربراي آموزش با درخواست رسمي فدراسيونهاي كشورهاي مختلف به آن كشورها اعزام گريده اند وازقهرمانان تيمهاي ملي كشورهم براي كسب تجربه دعوت بعمل ميآورند.(مرتضي كريمي درلبنان –اصغررحيمي دركشوركويت – رضا مهماندوست درچين تايپه –حسن زاهدي كشوربلغارستان)

اميداست با به مددالهي وباحسن نيت وهمت مربيان وبرنامه ريزي صحيح مسئولان وتلاش پرفروغ همة قهرمانان همواره شاهدپيروزي هاي پي درپي درتمام ميادين جهاني براي كشورعزيزمان ايران هميشه سربلند باشيم .

 

 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


+ نوشته شده در دو شنبه 23 بهمن 1391برچسب:,ساعت 22:40 توسط علیرضا فرضی |
مطالب پيشين
» گالری عکس
» فرم1تا17
» آموزش حرکات دست از زبان فارسی به کره ای
» اسامی تکنیک های فرم - سام جانگ تا پال جانگ
» طراحي تمرين براي ورزشكاران رشته تكواندو
» اصطلاحات این ورزش رزمی-دفاعی
» تغذیه در ماه مبارک رمضان
» بگذارید مطلبمان را به حدیثی از پیامبر اکرم مزین کنیم.
» تاریخچه تکواندو:
» پست ثابت

پيوندها


گلچین تجارت - ماکو شهر کامپیوتر ردیاب جی پی اس ماشین ارم زوتی z300 صیغه یابی جلو پنجره زوتی درگاه پرداخت

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان هیئت تکـــــوانــد

فال حافظ

جوک و اس ام اس

قالب های نازترین

زیباترین سایت ایرانی

جدید ترین سایت عکس

نازترین عکسهای ایرانی

پيوندهاي روزانه

حواله یوان به چین
خرید از علی اکسپرس
دزدگیر دوچرخه
سفارش طراحی سایت
بهترین سایت خرید فالوور واقعی

 

فال حافظ

جوک و اس ام اس

قالب های نازترین

زیباترین سایت ایرانی

جدید ترین سایت عکس

نازترین عکسهای ایرانی

طراح قالب

Power By:LoxBlog.Com & NazTarin.Com